Hem assistit a la jornada DESPOBLAMENT RURAL I CRISI DE L’HABITATGE, un patrimoni en desús.

26/11/2021