Durant aquests dies de confinament és important mantenir una bona salut, no només física com mental, sinó també una bona salut a la casa. Aquests dies estan sortint un gran nombre de bones pràctiques i consells per poder tenir l’avorriment i la salut a ratlla, i nosaltres també volem aportar el nostre granet de sorra.

Com que no us podem oferir classes de ioga, fitness, afroyin, mindfullness o alguna pràctica esportiva ni podem muntar un concert acústic via directe d’instagram (de tot això ja se n’encarrega qui n’és professional o té els coneixements necessaris) nosaltres volem oferir una sèrie de consells per tenir una ambient saludable a casa, i que no només són molt útils per aquestes setmanes que ens tocarà estar tancats a casa, sinó també per la resta de l’any.

1. QUE ENTRI EL SOL A CASA

La llum natural del sol és imprescindible per a la majoria dels processos dels éssers vius, i els humans no en som una excepció, per això és important assegurar que les estances que més es facin servir al llarg del dia es trobin ben il·luminades i si pot ser que tinguin entrada de sol directa durant almenys algunes hores.

Pot ser necessari replantejar alguns usos o maneres de viure a casa; per exemple, si es treballa des de casa i s’han de destinar moltes hores assegut davant d’un ordinador, és beneficiós treballar al menjador abans que l’estudi si aquest últim té mala il·luminació natural.

2. QUE CORRI L’AIRE!

Pot semblar una cosa molt òbvia, però una bona ventilació és una cosa fonamental per mantenir un bon ambient i la bona salut de l’habitatge.

És el primer pas per eliminar substàncies nocives que s’hagin pogut acumular a l’interior i té varis beneficis com evitar que l’aire estigui “carregat”, és a dir, es redueix la concentració de CO2 de l’ambient.

També ajuda a regular la humitat, ja sigui quan n’hi ha de més o quan n’hi ha de menys, i arrossega les partícules de pols en suspensió i les males olors.

És molt important recordar que per una bona ventilació aquesta ha de ser creuada, això s’aconsegueix obrint les finestres de estances en punts diferents, per crear circulació d’aire.

3. PLANTES, POSA MOLTES PLANTES

Les plantes no només tenen una funció estètica i ajuden a crear un entorn més agradable a casa, sinó que també tenen un paper molt important a l’hora de purificar l’aire interior i eliminar l’electricitat estàtica ambiental.

Com que per a cada tipus de residu que es vol eliminar hi ha una planta més adequada i la llista podria ser interminable, deixem alguns exemples: els cactus poden absorbir part de les radiacions emeses per televisors o ordinadors, el potus o la cinta són eficaces per eliminar el monòxid de carboni i l’ozó, …

En cas que es vegin afectades per pulgó, fongs o altres infeccions és recomanable no utilitzar productes herbicides i buscar una alternativa més sostenible i natural, ja que aquests productes químics poden provocar problemes en la nostra salut.

4. MILLORA EL DESCANS, APAGA ELS ELECTRODOMÈSTICS

Un ambient contaminat per camps elèctrics i magnètics pot provocar problemes a l’hora d’anar a dormir i dificultar el descans nocturn. Poden provocar que costi agafar el son i que un cop adormits, aquest no duri més que unes poques hores, insuficients per poder tenir un bon descans.

És recomanable la reducció dels aparells elèctrics a les habitacions, evitant sobretot rellotges digitals o la càrrega de telèfons mòbils dins la mateixa estança, ja que solen ser els més freqüents. En casos més extrems fins i tot és recomanable desconnectar l’interruptor magnetotèrmic que dóna corrent a les habitacions.

5. REGULA LA HUMITAT

Tenir un bon nivell d’humitat a l’interior és fonamental per a la bona salut tant de l’habitatge com personal. És ideal mantenir un bon nivell, que s’haurà d’aconseguir ja sigui augmentant-la o reduint-la. Existeixen molts mètodes diferents, però aquí en deixarem uns quants de senzills.

Per reduir la humitat el més eficaç és obrir les finestres i ventilar la casa, també és útil estendre la roba a l’exterior, ja que la roba molla deixa anar una gran quantitat d’aigua a l’ambient. A l’hora de cuinar és important utilitzar les tapes i posar en funcionament la campana extractora, i després d’una dutxa s’han de tancar les portes de les estances humides i activar l’extractor.

Si el que fa falta és augmentar la humitat interior una bona opció és l’ús de plantes, ja que aquestes transpiren i eleven el nivell d’humitat. Altres opcions fàcils de fer és col·locar un recipient amb aigua sobre els radiadors, estendre la roba a l’interior o humitejar les cortines, que amb la llum del sol s’evapora l’aigua i queda a l’ambient.

6. VIGILA AMB ELS FONGS

Les floridures solen aparèixer degut a un excés d’humitat en l’ambient. Els efectes que poden tenir sobre la salut es manifesten normalment en irritacions de nas i abundant secreció nasal, congestió i afecció de les vies respiratòries, tos, irritació de la pell, èczemes, erupcions cutànies, mal de cap, …

Per prevenir la floridura és important ventilar diàriament les estances de casa, evitar les condensacions i assecar vidres, parets i superfícies que en tinguin, i sobretot evitar humitats relatives excessives (superior al 70%) si fa falta amb l’ús d’un deshumidificador.

En cas de l’aparició de floridures s’ha de netejar ràpidament la superfície afectada, i els materials porosos que s’hagin vist afectats (roba, catifes, fusta, …) desfer-se’n, ja que possiblement hagi penetrat a l’interior.

7. ELS PRODUCTES DE NETEJA

Segur que molts heu pensat en fer neteja a fons a casa aquests dies, així que alerta amb els productes de neteja! S’ha de vigilar a l’hora d’utilitzar segons quins productes, ja que mentre l’estem netejant la podem embrutir químicament.

Això pot fer alterar l’aire interior de l’habitatge i provocar efectes negatius en la nostra salut, així com afectar al sistema immunològic dels nens i nenes i afavorir l’aparició d’al·lèrgies.

Una possible solució per evitar-ho és utilitzar productes de neteja que siguin realment ecològics, sempre comprovant que realment ho siguin. En cas de no poder-los utilitzar convé utilitzar quantitats menors en els productes tradicionals. I com a millor opció es poden utilitzar solucions casolanes, com el vinagre, bicarbonat sòdic o llimona, entre d’altres.

Com hem dit abans existeixen infinituds de solucions més complexes i específiques per poder solucionar aquests problemes, però creiem que els mètodes senzills poden aportar grans solucions. Per consultar altres problemàtiques i com solucionar-ho existeixen diferents llibres i pàgines webs que parlen amb profunditat sobre el tema.

Us animem a posar-les en pràctica ara que passem molt més temps a casa que habitualment.

Cuideu-vos, cuidem-nos!