arquitecte

Ens organitzem de manera horitzontal, practiquem l’ajuda mútua, la responsabilitat ecològica i social, la democràcia interna, l’equitat i la solidaritat. Valorem les relacions personals.

Estel Jou i Pi

Arquitecta per l’ETSAB l’any 2011

Des que vaig acabar la carrera m’he format (i continuo formant-me) en diferents àmbits que m’interessen de l’arquitectura com la relació entre els edificis, el medi ambient i la salut de les persones, així com la dimensió social i política de l’arquitectura i l’urbanisme que té en compte totes les persones que habitem el territori.

Penso que la formació constant ens regenera i és imprescindible per a trobar conscientment una finalitat a la nostra feina i per poder explorar tota la dimensió que a través de l’arquitectura se’ns presenta.

A l’equip aporto els més de 7 anys d’experiència treballats en el món de l’arquitectura, els anys de militància en diversos espais així com la meva mirada com a dona i mare.

Ramon Heras Casademont

Arquitecte per la UdG l’any 2017

Penso que és molt important entendre l’arquitectura des del punt de vista de l’usuari que n’ha de gaudir, tenint en compte les seves necessitats i quotidianitat; això crec que només és possible a través d’un diàleg sincer amb l’entorn, el respecte pel territori, la repercussió tant ambiental com social i una mirada crítica cap a la pròpia arquitectura.

He treballat durant en diferents estudis d’arquitectura; a l’equip aporto la vessant més artística de la nostra feina.