Aquestes són les arquitectes que formen part d'undos arquitectura cooperativa, la cooperativa d'arquitectes ubicada a Bordils

Som una cooperativa d’arquitectes que ens organitzem de manera horitzontal, practiquem l’ajuda mútua, la responsabilitat ecològica i social, la democràcia interna, l’equitat i la solidaritat. Valorem les relacions personals.

Estel Jou i Pi

Arquitecta per l’ETSAB l’any 2011

Des que vaig acabar la carrera m’he format (i continuo formant-me) en diferents àmbits que m’interessen de l’arquitectura com la relació entre els edificis, el medi ambient i la salut de les persones, així com la dimensió social i política de l’arquitectura i l’urbanisme que té en compte totes les persones que habitem el territori.

Penso que la formació constant ens regenera i és imprescindible per a trobar conscientment una finalitat a la nostra feina i per poder explorar tota la dimensió que a través de l’arquitectura se’ns presenta.

A l’equip aporto els més de 7 anys d’experiència treballats en el món de l’arquitectura, els anys de militància en diversos espais així com la meva mirada com a dona i mare.

Ramon Heras Casademont

Arquitecte per la Universitat de Girona (UdG) l’any 2017

Penso que és molt important entendre l’arquitectura des del punt de vista de l’usuari que n’ha de gaudir, tenint en compte les seves necessitats i quotidianitat així com tenir en compte la responsabilitat social dels arquitectes; això crec que només és possible a través d’un diàleg sincer amb l’entorn, el respecte pel territori i el medi, la repercussió tant ambiental com social i una mirada crítica cap a la pròpia arquitectura.

Valoro la transparència i el tracte proper amb els clients i usuaris, ja que és una part fonamental que sovint aquesta disciplina deixa oblidada, i que els arquitectes hauríem de tenir sempre present en tots els tipus de projectes.

Durant tres anys he estat treballant en diferents estudis d’arquitectura; a l’equip aporto la vessant més artística de la nostra feina.