Segur que totes hem vist a casa els avis, els veïns o a casa nostra les plaques ondulades de fibrociment (conegudes amb el nom d’uralita) tapant un garatge, un porxo o un llenyer. Però, tot i que els elements més visibles siguin teulades, el fibrociment també s’amaga en dipòsits, canonades, jardineres, xemeneies o aïllaments.

Què és l’amiant?

El fibrociment (conegut popularment com uralita) és una barreja de ciment pòrtland i amiant. L’amiant (o asbest) és un material que va ser molt utilitzat en la construcció d’edificis entre els anys 60 i 80 degut a les seves propietats aïllants, ignífugues i al seu baix cost. Es calcula que la vida útil d’aquest material va dels 30 als 50 anys, cosa que significa que actualment, el podem trobar sovint en mal estat o en un estadi d’envelliment que fa que aquest material tòxic posi en perill la salut de la població.  De totes maneres, si el fibrociment està en bon estat no és perillós per a la salut, però sí que ho és si es trenca, es desgasta o es manipula indegudament.

Com afecta l’aminat a la meva salut i la dels meus?

Actualment –i des de l’any 2002– l’ús d’amiant al nostre país està prohibit. Aquest component està format per petites fibres que es trenquen longitudalment i són molt fines. Aquestes fibres queden suspeses en l’aire i en ser respirades s’introdueixen al sistema respiratori provocant càncer i altres malalties pulmonars. Les fibres d’amiant també es poden adherir a la roba i la pell i desprendre’s més endavant, traslladant el risc a d’altres llocs i persones.

AMIANT URALITA

Què faig si sospito que tinc amiant a casa?

L’amiant és un residu perillós classificat com a residu especial per això requereix una manipulació i un tractament especial. Si per treure un material necessitem desmuntar-lo, no ho farem nosaltres, sinó que caldrà contractar una empresa especialitzada inscrita al Registre d’empreses amb risc d’amiant (RERA) del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. Per tant, si detectes la presència de fibrociment que pugui contenir amiant, no el toquis; posa’t en contacte amb una empresa especialitzada i serà aquesta l’encarregada de fer una valoració dels riscos.

Hi ha ajuts per a la retirada de materials que continguin amiant?

Doncs si. El 5 de juliol passat es va publicat al DOGC la convocatòria d’ajuts destinats a la retirada de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, en edificacions ubicades a l’àmbit territorial de Catalunya. Podeu consultar les bases d’aquesta ajuda en aquest enllaç

Podran acollir-se als ajuts els propietaris d’immobles que continguin elements d’amiant procedents de la construcció, ja sigueu persones físiques o jurídiques, i comunitats de veïns.

Per a poder acollir-se a la subvenció caldrà complir alguns requisits, com ara que la retirada de l’amiant es faci mitjançant empreses inscrites al registre d’empreses amb risc d’amiant (RERA), que els residus es portin a una empresa gestora inscrita al Registre general de persones gestores de residus de Catalunya per gestionar residus d’amiant i estigui situada a Catalunya, que es tramiti tota la documentació de control i seguiment necessària per la gestió d’aquests residus, que la retirada de l’amiant es realitzi a partir de la data de la presentació de la sol·licitud de subvenció i dins la finalització del termini d’execució establert…

Seran subvencionables el 100% de les factures amb un topall de 6.000€

Jo és que amb això de les subvencions… em perdo!

No pateixis, si sospites que a casa tens fibrociment amb amiant i tens ganes de fer de casa teva un lloc més saludable, pots posar-te en contacte amb nosaltres i estudiem plegades com demanar l’ajut.