Aquesta setmana s’ha tancat el plaç per fer aportacions i decidir a on es destinen els Pressupostos Participatius de Bordils, on la edició d’aquest any consta d’una dotació de 25.000€ del pressupost municipal, i des d’undos hi hem volgut posar el nostre granet de sorra.

Entre l’escola de Bordils i la sèquia, un punt en discussió

La proposta que presentem va encarada a millorar l’espai que hi ha entre la sortida de l’escola de Bordils, l’Avinguda del Padró, l’esplanada de davant del pavelló Torrentó i l’espai entre aquest i la Sèquia Vinyals. Hem detectat que entorn d’aquest hi ha una discussió del que hauria de ser i com és ara i per això, ens hem posat en contacte amb algunes de les persones que l’utilitzen gairebé diàriament per a que ens donéssin la seva opinió al respecte.

Aquesta proposta és fruit de les aportacions de vàries persones veïnes de Bordils, i tot i que aquest recull ens hagués agradat poder-lo treballar amb més profunditat, degut a la crisi del COVID ens hem hagut de limitar a recollir el que ens deia la gent per xarxes o telemàticament. Amb aquest petit procés, el que volíem és generar debat entorn aquest punt del poble (un dels més utilitzats al llarg de l’any) i que es posés atenció a la seva configuració, ús i característiques.

El primer pas ha estat identificar les problemàtiques i mancances del lloc, des del punt de vista tècnic com la percepció de les persones que en fan ús:

Espai escola de Bordils

Un cop analitzat l’estat actual de la zona s’ha fet un recull de propostes amb el que agradaria a les persones que en fan ús. Amb aquest recull s’han volgut escoltar el màxim d’opinions i per això s’han consultat a diferents franges d’edat: infants, families que van a l’escola, professors, veïnes, gent gran, …. Aquesta diversitat d’opinions i idees s’han passat per el sedàs per fer un triatge i s’han descartat aquelles que no són possibles per falta de viabilitat, tant tècnica com econòmica i a partir d’això s’han elaborat diverses propostes per realitzar al lloc:

Espai escola de Bordils

Pensant un nou ús

Es plantegen un seguit d’intervencions que podrien fer-se o no en una mateixa fase. Algunes es podrien construir de manera comuntària per generar comunitat i alhora abaratir costos. Alhora, algunes d’aquestes intervencions es plantegen que siguin temporals, de manera que serien una prova per veure si realment l’espai funciona, i en cas de funcionar, fer intervencions definitives. Per exemple, el fet de peatonalitzar només durant unes hores aquest espai, seria una prova per veure si realment l’espai funciona sense cotxes; si funciona, es podria plantejar la reforma de tota la pavimentació i fins i tot la col·locació en un altre emplaçament dels elements de joc.

Espai escola de Bordils

Així doncs, la proposta que presentem ha intentat recollir les aportacions que ens han fet. Això no exclou, que en cas que tirés endavant la proposta, pensem que caldria fer-la amb temps, amb un procés participatiu complert; un tema que ha sortit també de les persones que han aportat el seu punt de vista i propostes per la millora de l’espai.