La Farinera

Millora energètica i reforma integral d’un habitatge unifamiliar aïllat al peu de Montserrat

Castellbell i el Vilar, Bages  I  En procés

Situada a la urbanització de la Farinera, una zona on predominaven les cases d’autoconstrucció, algunes d’elles molt simples i poc condicionades, la Glòria ha decidit arreglar la casa de la seva família per poder-hi viure els propers anys.

El projecte canvia la distribució interior de l’habitatge, d’unes estances molt petites a unes de més grans amb millors condicions. Els espais venen definits per el moble que transcorre al llarg de l’habitatge, fent la funció de cuina, lavabo i espai d’emmagatzematge i els envans de fusta que divideixen l’habitatge, resultant-ne tres espais ben diferenciats: la sala – cuina – menjador, el bany i l’habitació.

La intervenció manté el volum de l’edificació i es realitza en dues fases: a la primera s’amplien les obertures existents i se n’obren de noves, per millorar-ne la il·luminació i la ventilació; a la segona fase s’actua a l’interior: s’aïllen murs i coberta, s’enderroquen els envans interiors, es col·loquen les noves divisions i mobles fixes i es realitzen els acabats.