ESTUDIS D’HABITATGES BUITS, UN ELEMENT CLAU PER OMPLIR ELS BUITS DE VIDA!

Sabeu què són els estudis d’habitatges buits? Per a què serveixen? Perquè els ajuntaments contracten aquests tipus d’estudis? En aquesta entrada us explicarem tot allò relacionat amb els estudis d’habitatges buits, una línia de treball que oferim des de undos arquitectura cooperativa des de ja fa dos anys, però que sovint no és tan visible com la d’arquitectura.

Comencem.

Què és un estudi d’habitatges buits?

Un estudi d’habitatges buits és un anàlisi que detecta qualitativament i quantitativament quins  són els edificis amb ús habitatge que es troben desocupats en un municipi o zona concreta.

Perquè ho fem i on?

A undos arquitectura cooperativa entenem la nostra feina com una eina per la transformació del nostre entorn més proper. Ens motiva analitzar per posteriorment proposar solucions que millorin els espais que habitem; i això també passa per tenir uns pobles vius, on siguem capaços d’omplir els buits de vida.

Arrel d’això vam decidir que una de les nostres línies de treball aniria encarada a treballar la problemàtica del dret a l’habitatge oferint la realització d’estudis d’habitatges buits als ajuntaments de la província de Girona.

A qui van dirigits?

La realització d’aquests estudis d’habitatges buits van encarats a satisfer les necessitats de les administracions locals que tenen interès en conèixer l’estat del parc d’habitatges del seu municipi. Al final de l’estudi, les administracions reben un informe amb informació vària del parc construït del seu municipi juntament amb un llistat amb dades concretes de cada habitatge buit que s’han detectat.

habitatges buits

I per a què volen un estudi d’habitatges buits? 

Perquè realitzar un anàlisi sobre l’estat del parc d’habitatge és fonamental abans de proposar polítiques d’habitatge, ja sigui per economitzar esforços i no fer feines en va; o perquè aquestes solucions s’adeqüin a la realitat del municipi i de la població que l’habita. El fet de posar sobre el plànol els habitatges desocupats i fer un estudi detallat d’aquests permet visualitzar en quina magnitud afecta la problemàtica de l’accés a l’habitatge al municipi, i permet desenvolupar un seguit de propostes d’actuació per tal de donar-hi solució en un futur d’una manera concreta i localitzada.

A més a més, els estudis que realitzem ajuden a conèixer altres aspectes relacionats amb l’habitatge, i ens permeten caracteritzar el parc existent. Detectem i treballem dades com: l’any de construcció dels habitatges, la superfície construïda, l’estat de conservació, el tipus d’edificació, si la propietat és un gran tenidor o un petit propietari… Alhora, durant els treballs d’anàlisi i diagnosi també es detecten altres situacions derivades de la problemàtica de l’accés a l’habitatge: sobreocupacions, situacions d’infrahabitatge, pobresa energètica, habitatges d’ús turístic sense llicència, ocupacions…

Abordar la problemàtica des de diferents escales

També creiem en la necessitat de trobar les maneres més idònies d’activar el parc d’habitatges buits dels nostres municipis, a partir d’un estudi rigorós de la realitat que viu cada poble. I veiem que com a arquitectes podem aportar el punt de vista tècnic en totes les seves escales; ja sigui en un context general a escala municipal per poder entendre la problemàtica de forma global fins a un anàlisi en profunditat habitatge per habitatge, per saber-ne la situació i l’estat en que es troba.

Treball metòdic, d’investigació i treball de camp

Per a la detecció dels habitatges buits i/o altres situacions anòmales, tenim desenvolupada una metodologia per fases d’estudi.

En primer lloc comencem sempre amb un anàlisi de la situació de l’habitatge al municipi, això va des de veure amb quins recursos compta el municipi per a fer front a la demanda d’habitatge assequible fins a analitzar quins agents operen en el municipi en matèria d’habitatge.

Tot seguit ens posem amb la diagnosi quan, juntament amb els equips municipals, detectem problemàtiques existents lligades a l’habitatge; i necessitats i objectius que es volen solucionar i aconseguir amb l’estudi.

La següent etapa és la del treball a l’estudi. Creuem dades de diferents fonts per a arribar a detectar quins habitatges són buits en aquell municipi.

Un cop tenim feta aquesta detecció, el que es fa és verificar un per un i in situ els habitatges potencialment buits extrets de la fase anterior. Comença el treball de camp. D’aquí en traiem el llistat definitiu que posteriorment treballarem per a extreure les conclusions de l’estudi.

Finalment ja tenim tota la informació per fer el buidatge i extreure conclusions, que ens serviran en la última fase: la de fer propostes.

I per acabar, un cop detectada la magnitud i qualitats de la problemàtica, es treballa conjuntament amb els equips municipals què hi pot fer l’administració per donar-hi solució o si més no, pal·liar la demanda; i s’estudien els recursos del que pot disposar l’ajuntament i quines solucions pot practicar aconseguint el màxim benefici per a la població.

metodologia estudi habitatges buits

I com a particular, què hi guanyo si en el meu municipi es fa un estudi d’habitatges buits?

Si l’ajuntament del teu municipi té detectades les mancances i necessitats, pot actuar. Pot articular una borsa de lloguer assequible de la que tothom se’n pugui beneficiar: els propietaris perquè rebran uns diners al mes, i els llogaters perquè serà un preu més just; pot gestionar una borsa de masoveria urbana; si el pressupost ho permet, pot comprar propietats i destinar-les al lloguer assequible, social o d’emergència; pot assessorar alhora de demanar subvencions per a la rehabilitació, o fins i tot, pensar en donar-ne…

I tot això et beneficia a tu. A tu i a tots els teus veïns i veïnes que no haureu de marxar a viure a un altre lloc per falta d’oferta de lloguer o perquè els preus estan pels núvols; hi haurà més possibilitats de que els comerços que hi hagin funcionin i per tant, que potser n’obrin de nous generant llocs de feina; farà que no es generin bosses de zones degradades on no vol viure ningú i que s’evitin els ensorraments per deixadesa d’allò que algun dia van ser cases…

En definitiva, perquè els buits s’ompliran de vida. 

Si tens interès en realitzar un estudi d’aquest tipus al teu municipi,  contacta amb nosaltres!

Però això no és tot, també tenim altres articles!