No només és important el què fem sinó també com ho fem. Creiem que és important i ens agrada explicar quina és la nostra manera de treballar, quins són els valors que té el nostre estudi i la nostra arquitectura sostenible, i què ens diferencia d’altres despatxos d’arquitectura. Això es reflecteix en els nostres projectes, on apliquem i respectem aquests valors.

ARQUITECTURA SOSTENIBLE I SALUDABLE

Busquem materials, tant en la seva aplicació, instal·lació com distribució, tenint en compte la salut de les usuàries que utilitzaran els espais i la toxicitat que poden tenir sobre aquestes i el medi ambient.

MATERIAL DE PROXIMITAT

Intentem, sempre que és possible, prescriure materials que siguin de proximitat, extrets o fabricats a la zona, minimitzant la petja ecològica dels transports i enfortint l’economia del territori

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Prestem atenció a les necessitats i preexistències de lloc, tenint en compte el clima on ens trobem. Quan projectem, analitzem quina és la millor orientació, si  es necessitarà control solar, instal·lem fonts d’energia renovables i mecanismes per optimitzar l’aigua i la llum.

T’ACOMPANYEM

Treballem amb persones, per això posem molta atenció a l’acompanyament des del primer contacte fins al final de l’obra (o fins i tot més enllà). Alhora cuidem les nostres relacions personals com a equip. Si estem bé, podem cuidar les relacions amb la resta i posar tots els sentits en la nostra feina.

AUTOGESTIÓ

Volem primar les persones i la finalitat social del nostre treball per sobre del capital. Ens organitzem de manera horitzontal, practiquem l’ajuda mútua, la responsabilitat ecològica i social, la democràcia interna, l’equitat i la solidaritat.

FEM XARXA

Formem part de La Xarxeta, la XES Empordà, l’associació Greta, ens relacionem amb l’Ateneu Cooperatiu de Terres Gironines i apareixem al mapa de PamAPam. Promovem i consolidem un espai comú, de relació i cura que contribueix a enfortir i donar suport a les iniciatives que en formem part, tenint en compte els principis de l’ESS.

Estem enxarxades amb…