ACCÉS A L‘HABITATGE COM A DRET. Cooperatives d’habitatge en cessió d’ús

L’habitatge no és només una teulada, unes parets i unes estances moblades. Hi ha qui el concep com un bé que es pot comprar i vendre i serveix per enriquir-se. També hi ha qui el concep com un dret humà que s’ha de garantir d’una manera digna per absolutament tothom.

Us volem compartir un treball fet per una de les nostres sòcies conjuntament amb d’altres alumnes del Postgrau d’Economia Social i Solidària de la XES (Xarxa d’Economia Social i Solidària) sobre el dret a l’accés a l’habitatge. Primerament hi trobareu un apartat que tracta el repte social davant el que ens trobem i algunes de les causes que han fet que arribéssim fins aquí. En un segon apartat, s’aborda la problemàtica des d’un marc teòric on s’expliquen diferents models de propietat i gestió; parlant en concret de les cooperatives d’habitatge, la seva història, referències a alguns referents internacionals i sobre quins pilars se sostenten:

  1. El dret d’ús de l’habitatge
  2. La propietat col·lectiva
  3. L’autopromoció
  4. L’autogestió i arrelament
  5. Comunitat i espais compartits
  6. Sostenibilitat
  7. Mercat social

Seguidament, trobareu localitzades (en un mapa interactiu) i llistades un seguit d’iniciatives i experiències en marxa actualment a Catalunya. Finalment, algunes reflexions entorn aquest model i quns reptes de futur es presenten.

Us animem a consultar el document i a seguir lliutant per reivindicar l’accés a l’habitatge com a dret!

TP1 Accés a l’habitatge com a dret

Princesa 49. Primera cooperativa d’habitatge a Barcleona.

Cal Cases. Cooperativa d’habitatge al Bages des de 2007.

Projecte d’habitatge col·lectiu en cessió d’ús a Calonge i Sant Antoni