En motiu d’aquest Sant Jordi us volem deixar tres propostes de lectures que hem trobat interessants relacionades amb el món de l’arquitectura:

Habitar en comunidad

Lacol i La Ciutat Invisible

En aquest llibre es presenta l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús, un model participatiu que té una dilatada trajectòria a través dels anys, i quins són els principis que el defineixen: el dret d’ús, la propietat col·lectiva i l’autopromoció. S’exposen els elements necessaris per dur a terme un projecte d’aquest tipus: el grup organitzat amb un projecte comú, l’estructura econòmica, el lloc i l’assistència tècnica. El llibre vol explorar com les cooperatives d’habitatge en cessió d’ús han estat i són capaces d’impulsar un habitatge col·lectiu assequible, amb una alta capacitat transformadora i al marge de les dinàmiques especulatives del mercat.

https://www.invisible.coop/products/29036-habitar-en-comunidad.html (enllaç a la web de La Ciutat Invisible)

Tu casa sin tóxicos

Elisabet Silvestre

Aquest llibre adverteix sobre les conseqüències negatives per la salut que poden tenir la presència d’algunes substàncies químiques i les radiacions artificials que es poden trobar a les nostres vivendes i llocs de treball. Es presenta com un manual per detectar els perills invisibles del dia a dia, així com detectar els agents tòxics de la casa i solucions per als problemes de salut ambientals. També s’estableix una guia per escollir els productes d’higiene personal i de la casa, les pintures, materials de construcció, roba, tecnologia, … així com diferents consells per una alimentació més sana.

Arquitectura y urbanismo sovieticos en los años veinte

Anatole Kopp

Els anys 20 són el període en que, a tot Europa, s’afirma i exten la “Nova Arquitectura” que ja anunciaven algunes obres del segle XIX basades en l’ús de noves tècniques, en el progrés industrial i en les noves necessitats d’una societat industrialitzada.

Aquest llibre explica com aquest moviment que a tots els països europeus va rebre una forta oposició, ja que als governs i acadèmies no els interessava reformular el sistema, a la URSS s’ha pres la decisió de construir una societat nova, una societat socialista, i des dels primers dies s’estableixen mesures fonamentals com l’abolició de la propietat privada, creant les condicions objectives favorables per l’expansió de l’urbanisme. L’Estat es converteix en l’únic responsable de tot allò referent a l’habitatge, l’urbanisme i l’ordenació del territori.